“Development of High Repetition Rate Tunable Wavelength Laser and Application for Industrial Customers (DIDADELA)”

“Experiment”, project duration: 2020 July. – 2023 June.

The main direction of development is to make the product that meets demands of industrial users and to be used in real-world industrial conditions; to ensure stable operation of the product in 24/7 operating mode. The goal of the project is tune-able laser source with used pulse repetition range (5-100 kHz), wavelengths (1200-1800 nm) (additional wavelengths 532 nm, 1064 nm), with the ability to extend the wavelength range 750-4000 nm, and more (upon customer request). The reliability and durability of the laser, 24/7 operating mode, will be tested in the laser development stage and the results will allow to make new, corrected design and producing decisions. Single tune-able laser will allow user to achieve same results as using several independent laser sources. This product will be developed through research and experimentation by using of specially designed and developed environmental chamber, which will allow to simulate harsh operating conditions (temperature, humidity, vibration, dusty environment). The result of the project is to test newly developed tune-able laser source by industrial customers.

The whole project budget is 420.370,00 Eur, asked foundation from EU is 147.056,00 Eur. The project is funded by the European Regional Development Fund and with the firm’s own funds.

DIdelio pasikartojimo DAžnio Derinamo bangos ilgio LAzerių sukūrimas ir pritaikymas industriniams klientams (DIDADELA)”

Priemonė „Eksperimentas“, projekto trukmė: 2020 m. liepos mėn. – 2023 m. birželio mėnuo.

Siekiamo įgyvendinti projekto esmė – sukurti, pagaminti ir išbandyti simuliuotose, artimose realioms naudojimo sąlygoms, netiesinės optikos principais veikiantį fiksuoto bangos ilgio lazerio spinduliuotės keitiklį į derinamo bangos ilgio spinduliuotę (tolimesne tekste kuriamas prietaisas vadinamas Q-TUNE-100K). Q-TUNE-100K planuojamas, kad veiks industriniuose taikymuose naudojamų impulsų pasikartojimo dažnių (5-100 kHz), 1200 – 1800 nm bangos ilgio diapazone (papildomi bangos ilgiai – 532 nm, 1064 nm), su galimybe išplėsti bangų diapazoną iki 4000 nm ir daugiau (ši galimybė bus atsižvelgiant į klientų poreikius). Šis produktas bus sukurtas atliekant mokslinius tyrimus ir eksperimentus, išbandant sistemą simuliuojant realias sąlygas – numatomi atlikti prototipo funkcionalumo testai specifinėse (temperatūros, drėgmės, vibracijos) laboratorinėse sąlygose, pasitelkiant tam specialiai pagamintą aplinkos sąlygų simuliatorių. Taip pat bus atliekamas ir kritinių parametrų testavimas, ko pasekoje numatoma pagaminti bandomoji partiją ir pristatymas tikslinei rinkai.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo bei nuosavomis lėšomis. Bendra projekto vertė – 420.370,00 EUR. Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skirta – 147.056,00 EUR.